Jordskiftesaker på gnr: 230

SaksnrSaksnavn
1640-1961-0001Alm.parsell 3 Gjevilvatnet Ø.
1600-2004-0021BAKK
1600-2001-0045BAKK 205/ m/fl.
1640-1941-0007Dørrem, Hogseng og Vognill
1640-1977-0021GJØRDØLDALEN
1600-2013-0053Gjevilvassveiene
1640-1980-0022Gregosen
1600-1987-0007HOLSMOEN
1640-1978-0005Hokseng m.fl.
1640-1964-012LOppdal Bygdealmenning
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1964-012FOppdal bygdealmenning
1640-1968-0011Parsell 3, Gjevilvatnet Ø.
1640-1960-0019Parsell 30, Trolldalseggen
1640-1968-0012Parsell Skaret a og b
1640-1984-0002SKARVATNET (GRØTTE M.FL.)
1640-1861-0016Setsaaker m.fl.
1600-2004-0011Stavåkrokan
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd
1600-1985-0005Vognild
1640-1901-0003Vognill