Jordskiftesaker på gnr: 230/3

SaksnrSaksnavn
1640-1961-0001Alm.parsell 3 Gjevilvatnet Ø.
1600-2013-0053Gjevilvassveiene
1600-1987-0007HOLSMOEN
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1968-0012Parsell Skaret a og b