Jordskiftesaker på gnr: 230/103

SaksnrSaksnavn
1600-2013-0053Gjevilvassveiene
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd