Jordskiftesaker på gnr: 242

SaksnrSaksnavn
1640-1961-0001Alm.parsell 3 Gjevilvatnet Ø.
1640-1960-0021Almenningsparsell nr 14
1600-2013-0045Dørrumsgården
1640-1977-0021GJØRDØLDALEN
1600-2013-0053Gjevilvassveiene
1600-1987-0007HOLSMOEN
1640-1978-0005Hokseng m.fl.
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1964-012FOppdal bygdealmenning
1640-1968-0013Parsell nr 4 Gjevilvatnet Ø.
1640-1976-0006Resset setersameie
1600-2004-0011Stavåkrokan
1600-1996-0038UTIGARD 209/
1640-1983-0016VOGNILD M. FL. (Festaosen)
1600-2007-0039Vognill
1640-1901-0003Vognill
1640-1973-0009Vognill, parsell Qvammene