Jordskiftesaker på gnr: 247/3

SaksnrSaksnavn
1600-2013-0053Gjevilvassveiene
1640-1978-0005Hokseng m.fl.
1640-1964-012FOppdal bygdealmenning
1640-1968-0013Parsell nr 4 Gjevilvatnet Ø.