Jordskiftesaker på gnr: 258/2

SaksnrSaksnavn
1600-2013-0053Gjevilvassveiene
1640-1978-0005Hokseng m.fl.