Jordskiftesaker på gnr: 273

SaksnrSaksnavn
1640-1955-0018Alm.pars.18, sør for Langvella
1640-1963-0019Grytdalen, parsell 4
1640-1963-0020Hovden
1640-1940-0008Langvelldalen
1640-1967-0006Oppdal b.alm, Innsetmarka mfl
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1953-0001Parsell nr 1 Bjørke, Gorset mf
1640-1954-0018Parsell nr 2, Skjørstad, Mjøen
1640-1952-0017Parsell nr 40 Nedre Brennan
1600-1985-0038SKJØRSTADHOVDEN S.271-297
1600-2004-0011Stavåkrokan