Jordskiftesaker på gnr: 274/1

SaksnrSaksnavn
1640-1955-0017Alm.pars.11 ovenf. Gammelvegen
1640-1955-0018Alm.pars.18, sør for Langvella
1640-1954-0004Haugen
1640-1963-0020Hovden
1640-1965-0023Midtskogen m.fl.
1640-1967-0006Oppdal b.alm, Innsetmarka mfl
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1954-0017Parsell nr 6
1600-1985-0038SKJØRSTADHOVDEN S.271-297
1600-2004-0011Stavåkrokan