Jordskiftesaker på gnr: 279

SaksnrSaksnavn
1600-2013-0024Aune
1640-1957-022BBjørndal-Bjerke
1640-1963-0020Hovden
1640-1965-0023Midtskogen m.fl.
1640-1967-0006Oppdal b.alm, Innsetmarka mfl
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1963-0041Parsell nr 16-17
1640-1967-0013Parsell nr 4 NNV v/Fagerh.
1640-1943-0007Parsell nr. 3
1600-1985-0038SKJØRSTADHOVDEN S.271-297
1600-2004-0011Stavåkrokan