Jordskiftesaker på gnr: 280

SaksnrSaksnavn
1640-1862-0005AUNET
1640-1963-0003Alm.pars.10 ovenf. Gammelvegen
1640-1971-0010Bjerke-Bjørndal-Aune
1640-1957-022BBjørndal-Bjerke
1640-1982-0001Gorsetråket-Tågvolden
1640-1913-0012Grytdalen
1640-1963-0016Grytdalen, parsell 2
1640-1964-0016Grytdalen, parsell 3
1640-1963-0015Grytdalsengene
1640-1963-0020Hovden
1640-1940-0008Langvelldalen
1640-1967-0006Oppdal b.alm, Innsetmarka mfl
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1963-0030Parsell 27 v/Tjønnplassen
1640-1963-0011Parsell 41, Nedre Brennan
1640-1967-0013Parsell nr 4 NNV v/Fagerh.
1640-1959-0012Parsell nr 46
1640-1959-0011Parsell nr 48
1640-1954-0017Parsell nr 6
1600-1985-0038SKJØRSTADHOVDEN S.271-297
1600-2004-0011Stavåkrokan