Jordskiftesaker på gnr: 282

SaksnrSaksnavn
1640-1955-0017Alm.pars.11 ovenf. Gammelvegen
1600-2010-0023Bjørndal
1640-1957-022ABjørndal
1640-1889-0017Bjørndal og Bjerke
1640-1957-022BBjørndal-Bjerke
1600-2009-0019Bjørndalsgardene
1640-1964-0016Grytdalen, parsell 3
1640-1963-0015Grytdalsengene
1640-1963-0020Hovden
1600-1985-0064Kviknvangen sæterskog
1600-2003-0045MAURHAUGEN 282/
1600-2003-0048NERVIKEN 105/
1640-1967-0006Oppdal b.alm, Innsetmarka mfl
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1946-0002Parsell 5 Gorset, Rønningen mf
1640-1963-0041Parsell nr 16-17
1640-1967-0013Parsell nr 4 NNV v/Fagerh.
1640-1954-0017Parsell nr 6
1600-1985-0038SKJØRSTADHOVDEN S.271-297
1600-2004-0011Stavåkrokan
1640-1974-0016Tinnia/Tinnikroken, pars.23+29