Jordskiftesaker på gnr: 282/1

SaksnrSaksnavn
1640-1955-0017Alm.pars.11 ovenf. Gammelvegen
1600-2010-0023Bjørndal
1640-1957-022ABjørndal
1640-1957-022BBjørndal-Bjerke
1600-2009-0019Bjørndalsgardene
1640-1963-0020Hovden
1600-2003-0045MAURHAUGEN 282/
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1967-0013Parsell nr 4 NNV v/Fagerh.
1640-1954-0017Parsell nr 6
1600-1985-0038SKJØRSTADHOVDEN S.271-297