Jordskiftesaker på gnr: 286/1

SaksnrSaksnavn
1640-1955-0017Alm.pars.11 ovenf. Gammelvegen
1640-1957-022BBjørndal-Bjerke
1640-1963-0020Hovden
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1943-0010Parsell nr. 7
1600-1985-0038SKJØRSTADHOVDEN S.271-297