Jordskiftesaker på gnr: 290/1

SaksnrSaksnavn
1640-1963-0017Almenningsparsell nr 34
1640-1957-022BBjørndal-Bjerke
1640-1963-0012Grytdalen parsell nr 1
1640-1963-0020Hovden
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1948-0001Parsell 12a, Volden,Gorset mfl
1640-1953-0001Parsell nr 1 Bjørke, Gorset mf
1640-1984-0021SKARSEM M. FL.
1600-1985-0038SKJØRSTADHOVDEN S.271-297
1600-2004-0011Stavåkrokan
1640-1980-0024Volden