Jordskiftesaker på gnr: 291

SaksnrSaksnavn
1640-1955-0017Alm.pars.11 ovenf. Gammelvegen
1640-1944-0005Alm.pars.12b, Stavåløkkmarka
1640-1957-022BBjørndal-Bjerke
1600-1986-0006GRYTDALSETRENE
1600-1985-0023Gorset Øvre, Buen, Gorset
1640-1913-0012Grytdalen
1640-1963-0012Grytdalen parsell nr 1
1640-1963-0016Grytdalen, parsell 2
1640-1963-0015Grytdalsengene
1640-1965-0002Grytdalsengene
1640-1963-0020Hovden
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1964-012GOppdal bygdealmenning
1640-1953-0001Parsell nr 1 Bjørke, Gorset mf
1640-1984-0021SKARSEM M. FL.
1600-1985-0038SKJØRSTADHOVDEN S.271-297
1600-2004-0011Stavåkrokan