Jordskiftesaker på gnr: 291/2

SaksnrSaksnavn
1640-1944-0005Alm.pars.12b, Stavåløkkmarka
1640-1957-022BBjørndal-Bjerke
1600-1985-0023Gorset Øvre, Buen, Gorset
1640-1963-0020Hovden
1640-1953-0001Parsell nr 1 Bjørke, Gorset mf
1600-1985-0038SKJØRSTADHOVDEN S.271-297