Jordskiftesaker på gnr: 291/4

SaksnrSaksnavn
1640-1944-0005Alm.pars.12b, Stavåløkkmarka
1640-1957-022BBjørndal-Bjerke
1600-1985-0023Gorset Øvre, Buen, Gorset
1640-1963-0015Grytdalsengene
1640-1965-0002Grytdalsengene
1640-1963-0020Hovden
1640-1953-0001Parsell nr 1 Bjørke, Gorset mf