Jordskiftesaker på gnr: 293/3

SaksnrSaksnavn
1640-1892-0002Gorset
1640-1963-0020Hovden
1640-1963-0030Parsell 27 v/Tjønnplassen
1600-2010-0018Rønningslia veilag
1600-1985-0038SKJØRSTADHOVDEN S.271-297
1600-2004-0011Stavåkrokan