Jordskiftesaker på gnr: 294

SaksnrSaksnavn
1640-1963-0017Almenningsparsell nr 34
1640-1957-022BBjørndal-Bjerke
1640-1892-0002Gorset
1640-1913-0012Grytdalen
1640-1964-0016Grytdalen, parsell 3
1640-1963-0015Grytdalsengene
1640-1963-0007Grytdalskaret
1640-1963-0020Hovden
1640-1940-0008Langvelldalen
1640-1967-0006Oppdal b.alm, Innsetmarka mfl
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1948-0001Parsell 12a, Volden,Gorset mfl
1640-1964-0017Parsell 16a ovenf. Gammelvegen
1640-1946-0002Parsell 5 Gorset, Rønningen mf
1640-1972-0017Parsell 9 i Langvelldalen
1640-1963-0031Parsell nr 35
1600-1985-0038SKJØRSTADHOVDEN S.271-297
1600-2004-0011Stavåkrokan
1600-1994-0037VOLLAN 293/