Jordskiftesaker på gnr: 294/1

SaksnrSaksnavn
1640-1957-022BBjørndal-Bjerke
1640-1892-0002Gorset
1640-1963-0007Grytdalskaret
1640-1963-0020Hovden
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1964-0017Parsell 16a ovenf. Gammelvegen
1640-1946-0002Parsell 5 Gorset, Rønningen mf
1600-1985-0038SKJØRSTADHOVDEN S.271-297
1600-2004-0011Stavåkrokan