Jordskiftesaker på gnr: 294/5

SaksnrSaksnavn
1640-1892-0002Gorset
1640-1963-0020Hovden
1640-1948-0001Parsell 12a, Volden,Gorset mfl
1600-1985-0038SKJØRSTADHOVDEN S.271-297