Jordskiftesaker på gnr: 298

SaksnrSaksnavn
1640-1944-0005Alm.pars.12b, Stavåløkkmarka
1640-1959-0021Alm.parsell nr 24, 25A og 25B
1640-1913-0012Grytdalen
1640-1964-0016Grytdalen, parsell 3
1640-1963-0015Grytdalsengene
1640-1967-0019Nerlien m.fl.
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1954-0010Oppdalsmyrene
1640-1968-0020Oppdalsmyrene
1640-1964-0018Parsell 16b ovenf. Gammelvegen
1640-1946-0002Parsell 5 Gorset, Rønningen mf
1640-1963-0002Parsell nr 31-32
1600-2010-0018Rønningslia veilag
1600-2004-0011Stavåkrokan
1640-1862-0026Stølen
1640-1963-0036Stølen og Halset
1640-1868-0015Stølen, Rønningen m.fl.
1640-1868-0016Stølen, Rønningen m.fl.