Jordskiftesaker på gnr: 300

SaksnrSaksnavn
1640-1913-0012Grytdalen
1640-1964-0016Grytdalen, parsell 3
1640-1963-0015Grytdalsengene
1640-1965-0014Grytdalsengene
1640-1963-0035Halset
1640-1940-0007Nerholdparsellen, Fagerhaug
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1964-0017Parsell 16a ovenf. Gammelvegen
1640-1946-0002Parsell 5 Gorset, Rønningen mf
1640-1967-0013Parsell nr 4 NNV v/Fagerh.
1640-1945-0003Parsell nr 8 Lo-Rise mfl.
1600-2004-0011Stavåkrokan
1640-1963-0036Stølen og Halset
1640-1868-0015Stølen, Rønningen m.fl.
1640-1868-0016Stølen, Rønningen m.fl.