Jordskiftesaker på gnr: 304

SaksnrSaksnavn
1640-1963-0003Alm.pars.10 ovenf. Gammelvegen
1640-1955-0017Alm.pars.11 ovenf. Gammelvegen
1640-1956-0008Alm.pars.14 ovenf. Gammelvegen
1600-1993-0027BJØRKLIA 304/
1640-1913-0015Nerlien
1640-1967-0019Nerlien m.fl.
1640-1982-0015Nerlien m.fl.
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1963-0030Parsell 27 v/Tjønnplassen
1640-1962-0008Parsell nr 5
1600-2004-0011Stavåkrokan
1640-1945-0004Stuen-Snorroeggen mfl.
1640-1945-0012Stuen-Snorroeggen mfl.
1640-1946-0003Stuen-Snorroeggen mfl.
1640-1868-0015Stølen, Rønningen m.fl.
1640-1868-0016Stølen, Rønningen m.fl.