Jordskiftesaker på gnr: 304/6

SaksnrSaksnavn
1640-1963-0003Alm.pars.10 ovenf. Gammelvegen
1640-1955-0017Alm.pars.11 ovenf. Gammelvegen
1600-1993-0027BJØRKLIA 304/
1640-1913-0015Nerlien
1640-1967-0019Nerlien m.fl.
1640-1982-0015Nerlien m.fl.
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1945-0004Stuen-Snorroeggen mfl.