Jordskiftesaker på gnr: 304/9

SaksnrSaksnavn
1640-1963-0030Parsell 27 v/Tjønnplassen
1600-2004-0011Stavåkrokan