Jordskiftesaker på gnr: 311/1

SaksnrSaksnavn
1640-1956-0008Alm.pars.14 ovenf. Gammelvegen
1640-1954-0021Almenningsparsell nr 5 og 6
1640-1954-0014Almenningsparsell nr 5 og 6
1640-1964-0016Grytdalen, parsell 3
1640-1948-0001Parsell 12a, Volden,Gorset mfl