Jordskiftesaker på gnr: 316/16

SaksnrSaksnavn
1640-1956-0007Parsell 5B1,Sneve mfl.