Jordskiftesaker på gnr: 318/3

SaksnrSaksnavn
1640-1983-0022BAKLIEN M. FL.
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1600-1993-0007PØITEN 322/ M.FL.
1640-1900-0001Snorreggen
1640-1945-0004Stuen-Snorroeggen mfl.