Jordskiftesaker på gnr: 337/1

SaksnrSaksnavn
1640-1961-0001Alm.parsell 3 Gjevilvatnet Ø.
1600-2013-0053Gjevilvassveiene