Jordskiftesaker på gnr: 356

SaksnrSaksnavn
1640-1955-0017Alm.pars.11 ovenf. Gammelvegen
1640-1972-0006Almenningsparsell nr 47
1640-1964-0019Aunsæteren
1640-1969-0006Aunsæteren m.fl.
1600-2009-0016Dovre-Sunndalsfj nasjonalpark
1640-1950-0007Drivstua utmåling
1640-1967-0016Fylkesgrensa M&R - Sør-Trlag
1600-2013-0053Gjevilvassveiene
1640-1963-0007Grytdalskaret
1640-1971-0008Komm.grensa Oppdal-Rennebu
1600-2013-0054Lo
1600-2014-0001Lo
1640-1965-0023Midtskogen m.fl.
1640-1975-0017Mjøen m.fl.
1640-1959-0013Nestavold og alm.parsell 5-6
1640-1964-012LOppdal Bygdealmenning
1640-1964-012MOppdal Bygdealmenning
1640-1964-012NOppdal Bygdealmenning
1640-1964-012POppdal Bygdealmenning
1640-1967-0005Oppdal alm./Folldal statsalm.
1640-1967-0006Oppdal b.alm, Innsetmarka mfl
1640-1964-0012Oppdal bygdealmenning
1640-1964-012BOppdal bygdealmenning
1640-1964-012COppdal bygdealmenning
1640-1964-012DOppdal bygdealmenning
1640-1964-012EOppdal bygdealmenning
1640-1964-012FOppdal bygdealmenning
1640-1964-012GOppdal bygdealmenning
1640-1964-012HOppdal bygdealmenning
1640-1964-012IOppdal bygdealmenning
1640-1964-012KOppdal bygdealmenning
1640-1979-0004Oppdal bygdealmenning
1640-1982-0003Oppdal bygdealmenning
1640-1964-0005Oppdal-Innset (Kvikne)
1600-1986-0013PARSELL 7 DRIVDALEN 43/
1640-1972-0017Parsell 9 i Langvelldalen
1640-1968-0012Parsell Skaret a og b
1640-1968-0013Parsell nr 4 Gjevilvatnet Ø.
1640-1954-0017Parsell nr 6
1640-1976-0006Resset setersameie
1600-1998-0050Risgrenda
1600-1985-0028STØLAN-RISE
1600-2000-0052SÆTRUM 78/
1640-1965-0013Sæteren gård-Oppdal allm.
1640-1961-0005Sæterskog mellom pars.46 og 47
1640-1982-0004Søndre Vårstigsæterområde
1600-2008-0068Trollheimen
1530-2014-0008Trollheimen landskapsvernområd
1600-1999-0023VEKVE 247/
1640-1973-0009Vognill, parsell Qvammene
1600-1985-0039VÅRSTISETEREN M.FL. 343-
1640-1982-0010Vårstigsetrene