Jordskiftesaker på gnr: 19/19

SaksnrSaksnavn
1620-1937-0007GJELTSJØSLÅTTEN
1621-1938-0004STORMOLINGDALEN, KURÅS