Jordskiftesaker på gnr: 151/4

SaksnrSaksnavn
1620-1935-0008GALAAEN
1620-1971-0003GALÅEN
1620-1976-0029GALÅEN
1620-1976-0030GALÅEN
1620-1980-0032GALÅEN SAMEIE
1620-1943-0003GALÅEN,RØROSGÅRD,SUNDET
1620-1949-0004KLASVOLDEN OG TYVOLD