Jordskiftesaker på gnr: 140

SaksnrSaksnavn
1600-1996-0013Benndalen fjellsameie
1700-2011-0028Benndalen sameie
1620-1983-0023HESJEDAL STATSALMENNING
1600-1989-0020MOEN
1620-1973-0011STORLIEN M.FL. (ÅLEN)
1600-2014-0005Storvoldlien
1620-1932-0001ØVREBYGDA-KILLINGDALEN mv.