Jordskiftesaker på gnr: 150/1

SaksnrSaksnavn
1600-1989-0042GAULDAL STATSALLM. 302/