Jordskiftesaker på gnr: 200

SaksnrSaksnavn
1620-1984-0012Heksem/Bjørgan setermark
1620-1974-0011LIAN FELLESBEITE
1620-1973-0007MIDTAUNE M.FL.
1620-1905-0010RAMLO
1620-1980-0007Øvre Haltdalen sameie