Jordskiftesaker på gnr: 79/16

SaksnrSaksnavn
1620-1965-0013GYNNELD
1600-2002-0048IGLA/GYNNILDA BEITELAG