Jordskiftesaker på gnr: 82

SaksnrSaksnavn
1620-1927-0003ANSHUS
1620-1866-0005BERG-GARLI SÆTERMARK
1600-2015-0015Berg
1600-2014-0067Bjørgen
1620-1897-0024FOSSEM
1600-1988-0044FOSSUM
1600-1990-0001FOSSUM 82/
1620-1984-0026GULDVÅG
1600-2006-0057Gaula elv
1600-1988-0048HANSHUS S. 132/
1600-2002-0048IGLA/GYNNILDA BEITELAG
1600-1986-0029LØKLIA 89/
1600-1999-0043NYHUS 81/
1600-1992-0006SETERMARKA BERG/GARLI
1600-1990-0038SKOGEN OG VAGNILD GR.LAG
1620-1900-0024SOKNEDALENS VESTRE ALM.
1620-1896-0015SOKNEDALS VESTRE ALMENNING