Jordskiftesaker på gnr: 88/4

SaksnrSaksnavn
1600-2015-0015Berg
1620-1961-0003HAUGEN, LØKLIEN M.FL.
1600-2002-0048IGLA/GYNNILDA BEITELAG
1620-1919-0005LØKLI
1600-1992-0006SETERMARKA BERG/GARLI