Jordskiftesaker på gnr: 127/3

SaksnrSaksnavn
1620-1919-0002HALSET, GORSET M.FL.
1600-1987-0051SMÅØYENE
1620-1975-0020SOKNEDAL S. STATSALM.
1620-1975-020BSOKNEDAL S. STATSALM.
1620-1905-0025SOLBERG
1620-1981-0014SOLBERG
1600-1998-0053SOLBERG 127/
1620-1885-0011SOLBERG NORDRE
1620-1982-0028STAVERLØKK
1600-2008-0019Soknedal søndre statsallm.