Jordskiftesaker på gnr: 130

SaksnrSaksnavn
1620-1957-0003AASENHUS-ANSHUS
1620-1927-0003ANSHUS
1620-1970-0019FRØSET
1600-1998-0016FRØSET 126/ M/FL.
1620-1919-0002HALSET, GORSET M.FL.
1600-1990-0038SKOGEN OG VAGNILD GR.LAG
1620-1981-0014SOLBERG
1620-1935-0006SOLBERG OG FRØSET
1600-2008-0019Soknedal søndre statsallm.
1600-1995-0028ÅSENHUS 130/