Jordskiftesaker på gnr: 138/3

SaksnrSaksnavn
1620-1919-0002HALSET, GORSET M.FL.
1600-2008-0019Soknedal søndre statsallm.