Jordskiftesaker på gnr: 154/1

SaksnrSaksnavn
1600-2012-0020Lyset
1600-2008-0019Soknedal søndre statsallm.
1620-1977-0016VEDLØS
1620-1977-016BVEDLØS