Jordskiftesaker på gnr: 196/1

SaksnrSaksnavn
1600-2006-0057Gaula elv
1600-2008-0019Soknedal søndre statsallm.
1620-1981-0003SÆTEREN