Jordskiftesaker på gnr: 228/3

SaksnrSaksnavn
1600-2001-0016DIGREVEGEN
1600-1989-0023Sevilldalen utmarkslag