Jordskiftesaker på gnr: 230

SaksnrSaksnavn
1600-2004-0015Dragåsallmenningen
1600-2006-0057Gaula elv
1600-1986-0015HINDBJØRGEN 231/
1600-2010-0053Hindbjørgen
1600-2008-0069Hugåsveien
1620-1977-0003SEVILKJØNNVOLDEN
1600-1997-0049SINGSÅS 230/
1600-1985-0002SINGSÅS 230/
1600-1994-0009SINGSÅS S. 230/
1600-1989-0023Sevilldalen utmarkslag