Jordskiftesaker på gnr: 236/16

SaksnrSaksnavn
1620-1909-0032ALMAAS
1620-1934-0004ALMÅS
1620-1975-0032ALMÅS
1600-1992-0033ALMÅS 236/
1600-2006-0057Gaula elv
1600-1992-0025KUSMADALEN 236/
1600-1988-0028STORLIVOLDEN