Jordskiftesaker på gnr: 281/1

SaksnrSaksnavn
1620-1964-0014BUSET
1600-1988-0033BUSETH-NORDLØKKEN 282,281
1600-1989-0001Budal statsallmenning
1600-2006-0057Gaula elv
1620-1982-0036NORDLØKKEN