Jordskiftesaker på gnr: 8/3

SaksnrSaksnavn
1600-1995-0041E6 - MELHUS SENTRUM
1600-2006-0057Gaula elv
1620-1973-0022TISLAUAN
1620-1953-0008TISLAUAN M.FL.
1620-1972-0008TISLAUAN OG BLEKE
1620-1984-0023TISLAUG
1620-1888-0011TISLØF
1600-2009-0055Travøra