Jordskiftesaker på gnr: 98/3

SaksnrSaksnavn
1621-1927-0002LØVSET
1620-1954-0015RYDNINGEN mfl.